Van Hool-Fiat 420HA-ST2 8403, Place Fernand Cocqplein, 17/4/1999

l'occasion des 60 ans de la ligne 54 / in the occasion of the 60th anniversary of line 54 / ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de lijn 54 / zur Gelegenheit des 60. Jahrestags der Linie 54.